Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Vossenbergselaan – Kaatsheuvel

Welkom bij Huisartsenpraktijk Vossenbergselaan

Regel uw zorg online wanneer het u uitkomt met:

Via bovenstaande link is het mogelijk om online een afspraak te maken met bijvoorbeeld uw huisarts of praktijkondersteuner, een vraag te stellen aan uw zorgverlener of uw medisch dossier in te zien.

Klik hier voor uitleg en een instructievideo.

Spoed

Voor Spoed belt u 0416 272050 keuze 1

 

 

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Liefst brengt u ons schriftelijk op de hoogte van uw klacht door een e-mail te sturen naar: klachten@vossenbergselaan.nl . Onze praktijkmanager en klachtenfunctionaris Krista Lommers zal dan binnen 3 werkdagen (behalve bij vakantie) contact met u opnemen Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Die klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris van de SKGE kan proberen de klacht te bemiddelen. Hij/zij kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris van de SKGE is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de SKGE niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de “Geschilleninstantie Huisartsenzorg”. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden en op www.skge.nl.